قهوه ای تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

قهوه ای: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

در مطالعه تازه محققان، از فایده های سلامت قهوه در کم کردن ریسک مبتلا شدن به دیابت حمایت می شود. 

کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

عبارات مهم : تغذیه

در مطالعه تازه محققان، از فایده های سلامت قهوه در کم کردن ریسک مبتلا شدن به دیابت حمایت می شود.

به گزارش مهر، متخصصان سلامت در سراسر دنیا دیابت را قاتل خاموش می نامند. حتی یک علامت واحد نشاندهنده شروع بیماری می تواند دلواپس کننده باشد.

کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

بیماری دیابت هم می تواند ارثی باشد و هم به علت سبک زندگی ناسالم ایجاد شود.

حال محققان موفق به شناسایی ترکیبی در نوشیدنی قهوه شده است اند که ممکن است ریسک مبتلا شدن به دیابت نوع۲ را کم کردن دهد.

در مطالعه تازه محققان، از فایده های سلامت قهوه در کم کردن ریسک مبتلا شدن به دیابت حمایت می شود. 

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک دریافته اند به نظر می رسد یکی از ترکیبات قبلا آزمایش نشده موجود در قهوه موجب اصلاح عملکرد سلول و حساسیت انسولین در موش های آزمایشگاهی شده است است.

این یافته می تواند توسعه داروهای تازه را جهت درمان یا حتی پیشگیری از بیماری به همراه داشته باشد.

مطالعات قبلی نشان می دهد که یک ترکیب موجود در قهوه به نام «کافیستول» باعث زیاد کردن ترشح انسولین در سلول های پانکراس (لوزالمعده) در هنگام قرارگیری در معرض گلوکز می شود.

کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

کافیستول همچنین موجب زیاد کردن جذب گلوکز در سلول های عضلانی به اندازه مشابه با دارو ضددیابتی معمول تجویزشده می شود.

محققان در این آزمایش، موش های مستعد مبتلا شدن به دیابت نوع۲ را به سه گروه تقسیم کردند. دو گروه از موش ها با دوز متفاوت کافیستول تغذیه شدند.

در مطالعه تازه محققان، از فایده های سلامت قهوه در کم کردن ریسک مبتلا شدن به دیابت حمایت می شود. 

بعد از ۱۰ هفته، هر دو گروه موش های تغذیه شده است با کافیستول دارای میزان پایین تر گلوکز خون بوده و میزان ترشح انسولین ارزش در مقایسه با گروه کنترل که هیچ ترکیبی دریافت نکرده بودند، اصلاح یافته بود.

از سوی دیگر کافیستول منجر به هیپوگلیسمی یا قند خون پایین، که از عوارض جانبی بعضی از داروهای ضددیابتی هست، نشد.

کاهش ریسک مبتلا شدن به دیابت با مصرف قهوه

محققان معتقدند مصرف روزانه کافیستول می تواند شروع دیابت نوع۲ در موش ها را به تاخیر انداخته و کاندید خوبی جهت تولید داروهای جهت درمان یا پیشگیری از بیماری در انسان باشد.

واژه های کلیدی: تغذیه | دیابت | محققان | بیماری | انسولین | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs